Tai nghe nhạc Altec Lansing Muzx MHP216

 

+ Thuộc dng tai nghe In-Ear ( đt hẳn vo trong tai, khc với đặt vo trong tai)

+ Cắm được cho tất cả cc loại my nghe nhạc,ngay cả cho my Iphone.

+ Km theo một vi đầu tai nghe  để ph hợp với kch thước tai khc nhau, thiết kế chống ồn với cng nghệ
SnugFit

+  Loa bn trong tai nghe bằng chất liệu neodymium với kch thước 9mm

+ Thiết kế thời trang