Loa Altec Lansing IM310 - Loa được thiết kế cho IPhone - Ipod Video - Nano - Classic..