Loa Altec Lansing IM600 - Loa được thiết kế cho Ipod Video - Nano - Classic - IPhone..