Loa Altec Lansing IMT320 - Loa được thiết kế cho Iphone - Ipod.