Ti đựng loa UFi Cube Travel Case

 

 

Hnh thức bn ngoi của ti đựng loa Ucube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bn trong 2 loa ucube được ngăn cch bới 2 miếng đệm mt